Drop Down Menu

 

Şirket Hakkında Ticari Bilgi

Vergi Levhası - 2008-2010

 

İmza Sirküleri

 

 

 

 

Kurumlar vergisi Beyannamesi 2010
(pdf-Dosyası olararak görebilirsiniz-tıklayınız)

Kurumlar vergisi Beyannamesi 2009
(pdf-Dosyası olararak görebilirsiniz-tıklayınız)

 

 

 

 

 

 

Kuleli Mali Müşavirlik

Tontaş İş Merkezi No:16
K:2 D:2 Göktürk Eyüp/İST.

Tel:

0212 322 17 22
0212 322 21 62
kulelimusavirlik@hotmail.com

 

 

 

 

 

 
KURUMLAR VERGISI BEYANNAMESI 1010
GAZIOSMANPASA DÖNEM TIPI
Yıllık
Yıl 2008
VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜGÜ
Soyadı (Unvanı)
Adı (Unvanın Devamı)
Ticaret Sicil No Irtibat Tel No
E-Posta Adresi
5440071644
KEMER BOTANIK SERA VE
ÇIÇEKÇILIK LTD. STI
281214 212 3601688
Vergi Kimlik Numarası
Zarar
GEÇMIS YIL ZARARLARI
Yıl Tip
2005 Diger Zararlar 74.885,16
2006 Diger Zararlar 78.370,16
2007 Diger Zararlar 32.053,43
ILAVELER
Türü Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 741,88
Ticari Bilanço Karı
Ticari Bilanço Zararı
37.639,48
0,00
ZARAR
KAR
0,00
Cari Yıla Ait Zarar, Istisna ve Indirimler Toplamı 0,00
Kar ve Ilaveler Toplamı 38.381,36
38.381,36
Diger Geçmis Yıl Zararları 38.381,36
Istisnadan Kaynaklanan Geçmis Yıl Zararları 0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmis Yıl Zararları 38.381,36
Indirime Esas Tutar 0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dısında Elde Edilen Kısmı 0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 0,00
Dönem Safi Kurum Kazancı 0,00
Kurumlar Vergisi Matrahı 0,00
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00
VERGI BILDIRIMI
Isletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00
Iadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00
Iadesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00
Iadesi Gereken Geçici Vergi 0,00
Damga Vergisi 63,10
Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Sirk. Dahil)
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00
5440071644
Soyadı, Adı (Unvanı)
KEMER BOTANIK SERA VE ÇIÇEKÇILIK LTD. STI
Ticaret Sicil No
Irtibat Tel No
E-Posta Adresi
281214
212 3601688
Mükellef
BEYANNAMENIN HANGI SIFATLA VERILDIGI
Vergi Kimlik Numarası 10055547344
Soyadı, Adı (Unvanı)
SAMAT MEHMET
Irtibat Tel No
E-Posta Adresi
mehmetsamat@gmail.com
212 3601366
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
Satısların Maliyeti
Faaliyet Giderleri
0,00
56.822,64
Diger Faaliyetlerden Olagan Gider ve Zararlar
21.271,93
MALI BILGILER
ISLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA ILISKIN PERFORMANS BILGILERI
Gelir 0,00
Gider 0,00
Finansman Giderleri 0,00
Amortisman Giderleri 0,00
Finansman Giderleri
Stoklar 7.495,00
Aktif Toplamı 43.721,71
Ödenmis Sermaye 124.945,38
Maddi Duran Varlıklar 32.993,48
Mali Duran Varlıklar 0,00
Toplam Kısa Vadeli Alacaklar 13.072,44
Toplam Kısa Vadeli Borçlar 0,00
Toplam Uzun Vadeli Alacaklar 0,00
Toplam Uzun Vadeli Borçlar 0,00
Net Satıslar 116.475,75
Amortisman Giderleri
741,88
0,00
GVK Mülga Mad. 19 Kapsamında Indirilemeyen Yatırım Indirimi
GVK Geç. Mad 61'e Göre Tevkifata Tabi Indirilemeyen Yatırım Indirimi
Indirilemeyen Toplam Yatırım Indirimi 0,00
0,00
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE Indirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE Indirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00
E K L E R

Açıklama
AKTIF
Önceki Dönem Cari Dönem
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BILANÇO VE AYRINTILI GELIR TABLOSU ( YTL )
(2007) (2008)
I. Dönen Varlıklar 14.501,50 6.228,23
. A. Hazır Degerler 984,44 -1.588,37
. 1. Kasa 268,80 137,04
. 3. Bankalar 715,64 0,00
. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 0,00 1.725,41
. C. Ticari Alacaklar 1.689,20 0,00
. 1. Alıcılar 1.689,20 0,00
. E. Stoklar 6.932,47 7.495,00
. 1. Ilk Madde ve Malzeme 2.876,38 5.797,00
. 2. Yarı Mamuller - Üretim 0,00 1.698,00
. 3. Mamuller 4.056,09 0,00
. H. Diger Dönen Varlıklar 4.895,39 321,60
. 1. Devreden KDV 4.895,39 321,60
II. DURAN VARLIKLAR 37.069,75 37.493,48
. D. Maddi Duran Varlıklar 194.240,94 32.993,48
. 5. Tasıtlar 150.935,60 150.935,60
. 6. Demirbaslar 43.305,34 43.729,07
. 8. Birikmis Amortismanlar (-) 0,00 161.671,19
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -137.139,12 4.500,00
. 5. Özel Maliyetler 24.532,07 24.532,07
. 7. Birikmis Amortismanlar (-) 161.671,19 20.032,07
. H. Diger Duran Varlıklar -20.032,07 0,00
. 8. Birikmis Amortismanlar (-) 20.032,07 0,00
AKTIF TOPLAMI 51.571,25 43.721,71
Açıklama
PASIF
Önceki Dönem Cari Dönem
(2007) (2008)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 234.580,63 189.091,61
. A. Mali Borçlar 2.787,63 13.072,44
. 1. Banka Kredileri 2.787,63 13.072,44
. B. Ticari Borçlar 2.926,42 0,00
. 1. Satıcılar 2.926,42 0,00
. C. Diger Borçlar 227.291,91 161.674,37
. 1. Ortaklara Borçlar 227.291,91 160.164,59
. 4. Personele Borçlar 0,00 1.509,78
. F.Ödenecek Vergi ve Diger Yükümlülükler 1.574,67 14.344,80
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 916,54 547,49
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 658,13 718,54
. 3. Vadesi Geçmis Ertelenmis veya Taksitlendirilmis 0,00 13.078,77
V. Öz Kaynaklar -183.009,38 -145.369,90
. A. Ödenmis Sermaye 124.945,38 124.945,38
. 1. Sermaye 70.000,00 70.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 54.945,38 54.945,38
. E. Geçmis Yıllar Zararları (-) 275.901,33 307.954,76
. 1. Geçmis Yıllar Zararları (-) 275.901,33 307.954,76
. F. Dönem Net Karı (zararı) -32.053,43 37.639,48
. 1. Dönem Net Karı 0,00 37.639,48
. 2. Dönem Net Zararı (-) 32.053,43 0,00

Açıklama
PASIF
Önceki Dönem Cari Dönem
(2007) (2008)
PASIF TOPLAMI 51.571,25 43.721,71
Açıklama
GELIR TABLOSU
Önceki Dönem Cari Dönem
(2007) (2008)
A. Brüt Satıslar 63.592,38 116.735,75
. 1. Yurtiçi Satıslar 63.592,38 116.735,75
B. Satıs Indirimleri (-) 0,00 260,00
. 2. Satıs Iskontoları (-) 0,00 260,00
C.Net Satıslar 63.592,38 116.475,75
D. Satısların Maliyeti (-) 15.596,69 21.271,93
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 3.786,27 0,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 11.810,42 21.271,93
Brüt Satıs Karı veya Zararı 47.995,69 95.203,82
E. Faaliyet Giderleri (-) 79.709,20 56.822,64
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 79.709,20 56.822,64
Faaliyet Karı veya Zararı -31.713,51 38.381,18
F. Diger Faaliyetlerden Olagan Gelir ve Karlar 0,00 0,18
. 10. Diger Olagan Gelir ve Karlar 0,00 0,18
H. Finansman Giderleri (-) 335,04 741,88
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 741,88
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 335,04 0,00
Olagan Kar veya Zarar -32.048,55 37.639,48
Dönem Karı veya Zararı -32.048,55 37.639,48
Dönem Net Karı veya Zararı -32.048,55 37.639,48
Vergi Kimlik No
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETIM KURULU ÜYELERINE ILISKIN LISTE
Irtibat Telefon No
Genel Md./ Müdür
Y. Kurulu Üyesi
Ortak Kanuni Temsilci
Soyadı / Unvanı
Adı / Unvanın Devamı
Ikametgah Adresi
TC Kimlik No
Hisse Oranı
Içerenköy Mh.Ispir Canik Sk.No:25/8
* * 2530042615 Çelik Hüseyin Kadıköy/IST 50209261634 2123601688 90,00
* 4250021826 Gider Nimet Güzelyalı Mh.18/52 50209261634 2123601688 10,00